نام(*)
لطفا گزینه های اجباری را پر نمایید!

شرکت
ورودی نامعتبر است

سمت
ورودی نامعتبر است

تلفن
لطفا گزینه های اجباری را پر نمایید!

ایمیل(*)
لطفا گزینه های اجباری را پر نمایید!

موضوع
ورودی نامعتبر است

توضیحات(*)
لطفا گزینه های اجباری را پر نمایید!

تلفکس : 88543307-021
آدرس: تهران ، میدان آرژانتین ، بلوار بیهقی ، خیابان 14 غربی ، پلاک 10
کدپستی : 1514755416
info@parsis-solution.com
marketing@parsis-solution.com
sales@parsis-solution.com

parsis-logo-farsi